- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์ช่วยตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ตเพราะใช้งานไม่ได้ เป็นแค่เครื่องคอมเครื่องเดียว เครื่องอื่นเล่นได้ปกติค่ะ หมายเหตุ ขอความอนุเคราะห์มาดำเนินการต่อสายโทรศัพท์สายในให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ
สถานที่:
ห้องงานวินัยและนิติการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9226
ผู้แจ้ง:
นางสาวกฤษณา บุญมัติ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
24/12/2558 08:50:08
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28/12/2558 09:32:50
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th