- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายใน ห้องประชาสัมพันธ์เก่า ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
รบกวนเช็คสายโทรศัพท์ (สายใน)ให้ด้วยค่ะ แจ้งครั้งที่ 2
สถานที่:
อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055 267038 เบอร์ภายใน 7230
ผู้แจ้ง:
นางสาวมาลัย ใจงาม
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่:
16/12/2558 11:07:44
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/03/2559 11:02:37
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th