- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
มัลติมีเดียแวนแอมใช้การไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
มัลติมีเดียและวินแอมใช้การไม่ได้อีกแล้ว มันขึ้นว่า Windows Media Player cannot play the file because there is a problem with your sound device. There might not be a sound device installed on your computer, it might be in use by another program, or it might not be functioning properly.
สถานที่:
งานประชุม
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267092
ผู้แจ้ง:
น.ส.โชติกา ม่วงป่า
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
25/02/2552 11:14:06
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/03/2552 10:18:46
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th