- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เนตใช้การไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ดูเหมือนว่าที่หอพักดุษฎีโดม ตัวส่งสัญญานจะมีปัญหา เพราะใช้อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้มาสองอาทิตย์แล้ว ทั้งๆที่สัญญานก็มีเยอะ แต่ขึ้นว่า limited or no connection ตลอดเวลาเลยครับ
สถานที่:
หอพักดุษฎีโดม ส่วนวังจันทร์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267054
ผู้แจ้ง:
นายอรรถพล ภูมิลา
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
24/02/2552 09:55:27
บันทึกการดำเนินการ:
switch แฮ้ง reboot switch ใหม่ใช้งานได้ปกติแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/02/2552 12:13:19
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th