- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
รบกวนช่วยแชร์ Folder ชื่อทะเบียนรับ ส่งหนังสือ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โดยแชร์ 3 เครื่อง ชื่อFolderทะเบียนรับ ส่งหนังสือ
สถานที่:
ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ อ.ทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267-089
ผู้แจ้ง:
นางสาวอิสราภรณ์ ใบวุฒิ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองกลาง
วันที่:
17/11/2558 15:25:48
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/11/2558 09:30:03
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th