- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โปรมแกรมวินโดว์ error
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เมื่อประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ที่แล้ว พี่เต๋า it ได้มาลงโปรแกรมวินโดว์ให้ แต่ตอนนี้มันขึ้นข้อความประมาณว่า วินโดว์ error จึงขอความอนุคราะห์ให้มาช่วยดูให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
สถานที่:
งานประชุมและพิธีการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
224
ผู้แจ้ง:
น.ส.โชติกา ม่วงป่า
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
20/02/2552 15:22:18
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท และ นายฐณวัฒน์ กล่ำสกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/02/2552 10:24:59
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th