- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แจ้งโทรศัพท์สายภายในใช้การไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เบอร์ภายใน โทรเข้าไม่ได้ค่ะ ไม่สามารถติดต่อได้ 1302-ห้องสมุด / 1000-สำนักงาน / 1001-สำนักงาน
สถานที่:
สำนักงานคณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-230597
ผู้แจ้ง:
นางนฤมล สุขชื่น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
07/11/2558 09:50:45
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/11/2558 11:51:08
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th