- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เปิดโปรแกรมมัลติมีเดียไม่มีเสียง+วินแอม
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เปิดฟังเสียงในมัลติมีเดียและวินแอมไม่ได้ ไม่มีเสียง
สถานที่:
งานประชุมและพิธีการ สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267092
ผู้แจ้ง:
น.ส.โชติกา ม่วงป่า
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
20/02/2552 15:19:08
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท และ นายฐณวัฒน์ กล่ำสกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/02/2552 10:25:14
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th