- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เข้าระบบ iPassport ไม่ได้ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
ประเภทงาน:
ระบบ iPassport
รายละเอียด:
นายธนดล ต่ายหัวดง จนท.ฟิสิกส์ ใช้ User และ Password เข้าระบบ iPassport ไม่ได้ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ตรวจสอบแล้วเครื่องไม่มีปัญหา ปัญหาน่าจะเป็นที่ลืมรหัสเข้าสู้ระบบ ใช่ระบบ sms ก็ไม่ได้เนื่องจากเป็นโทรศัพท์บ้าน จึงขอแจ้งเบอร์มือถือใหม่เป็น 0819736392 (รหัสประประจำตัว 3650100367932) รบกวนตรวจสอบด้วยครับ ขอบคุณครับ
สถานที่:
คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
4300
ผู้แจ้ง:
นายคงศักดิ์ ดีธงทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
18/02/2552 13:38:27
บันทึกการดำเนินการ:
เปลียนหมาลเข restore passwordแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายโสภณ พินิจเจริญกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 19/02/2552 09:10:46
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th