- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องปริ้นมีปัญหา
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่องปริ้นมีปัญหา
สถานที่:
ชั้น 3 ห้องอาจารย์ฉัตรแก้ว บุศย์น้ำเพชร
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0817241874
ผู้แจ้ง:
อาจารย์ฉัตรแก้ว ทองสุก
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
29/09/2558 11:30:23
บันทึกการดำเนินการ:
ตรวจสอบและเปลี่ยนหมึก เครื่องสามารถใช้งานได้ดี เป็นปกติ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายฐิติพงศ์ ขวัญคง
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/09/2558 11:44:32
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th