- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์ ศว.410 และ 413 อาคารวิทยสโมสรชั้น 4 ใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณเลยค่ะ หมายเลขสายใน 4208 กับ 4228 ใช้ไม่ได้นานมากกว่า 6 เดือนแล้วค่ะ
สถานที่:
อาคารวิทยสโมสร ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
081-9624060 ,0824088216
ผู้แจ้ง:
นางสาววันเพ็ญ ตรงต่อกิจ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
ศูนย์วิทยาศาสตร์
วันที่:
07/09/2558 15:27:27
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/12/2558 12:26:30
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th