- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
Internet ใช้งานไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
ทุกเครื่องในห้องสามารถใช้งาน Internet ได้ แต่มีอยู่เครื่องเดียวที่ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ
สถานที่:
กองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
261
ผู้แจ้ง:
น.ส.นิตยา กระเร็น
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
12/02/2552 14:10:59
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
มอบให้นายฐณวัฒน์ ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 13/02/2552 13:51:33
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th