- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมค้างเมื่อเข้า Microsoft Office
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
การเข้าใช้งาน Microsoft Office จะต้องรอโหลดนานมาก และไม่สามารถ save งานได้ เมื่อคอมค้างจะขึ้นให้ Restart ทุกครั้ง
สถานที่:
กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9601
ผู้แจ้ง:
นางสาวภาวิณี สงวนรัตน์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
04/07/2558 10:29:36
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 09/07/2558 15:28:45
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th