- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แจ้งโทรศัพท์สายในเสียค่ะ
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
แจ้งโทรศัพท์สายในหมายเลข 4208 ห้องศว.410 และ 4228 ห้องศว.413 ใช้ไม่ได้ค่ะ
สถานที่:
อาคารวิทยสโมสร ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
081-9624060 ,0824088216
ผู้แจ้ง:
นางสาววันเพ็ญ ตรงต่อกิจ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
ศูนย์วิทยาศาสตร์
วันที่:
19/05/2558 10:27:18
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/05/2558 08:58:36
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th