- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบโทรศัพท์โอเปอเรเตอร์เบอร์กลาง ห้อง ปชส.ขัดข้อง
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ระบบโทรศัพท์โอเปอร์เตอร์กลางของมหาวิทยาลัยมีปัญหา เนื่องจาก โทรเข้าแล้วไม่มีสัญญาณ ทำให้เหมือนไม่มีคนรับ และบางครั้งสัญญาเข้าแต่การพูดคุย Delay
สถานที่:
งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
089-7089179
ผู้แจ้ง:
นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
งานประชาสัมพันธ์
วันที่:
30/04/2558 08:56:56
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/04/2558 15:24:45
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th