- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ปริ้นไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ปริ้นไม่ได้ 1เครื่อง
สถานที่:
สำนักงานหอพักนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267005
ผู้แจ้ง:
นางสาวรักษิตา ดีอ่ำ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
หอพักนักศึกษา
วันที่:
08/02/2552 14:28:00
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายฐณวัฒน์ กลำสกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/02/2552 23:28:45
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th