- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถโทรออกเบอร์ภายนอกได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ไม่สามารถโทรออกเบอร์ภายนอกได้ แต่ยังสามารถโทรเบอร์ภายในได้ ปล.อาการเดียวกันทั้งชั้นเลยนะครับ
สถานที่:
ตึกศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น 4
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0867364000
ผู้แจ้ง:
นายหาญณรงค์ สันติสุข
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
01/04/2558 10:53:25
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/04/2558 08:39:02
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th