- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถใช้ e-mail ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เมื่อพิมพ์ username และ password พร้อม submit เพื่อใช้ e-mail ระบบแจ้งว่ารหัสผ่านผิดพลาด แต่ได้ลองพิมพ์ username และ password ใหม่หลายครั้งแล้ว ก็ยังใช้ไม่ได้ค่ะ
สถานที่:
ทุกสถานที่ ที่รับ internet ได้
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
08-10219590
ผู้แจ้ง:
อาจารย์ ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
03/02/2552 15:20:31
บันทึกการดำเนินการ:
ได้ทำการเปลี่ยน password ให้กับ User ที่ได้แจ้งมาและได้ทำการทดสอบแล้ว รวมทั้งได้แจ้งกลับไปยัง User แล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว ทำการเปลี่ยน password ให้กับ User
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/02/2552 09:47:19
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th