- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สัญญาอินเตอร์เน็ต(WIFI) ที่ ม.ราชภัฏสว่นสนามบินใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ระบบอินเตอร์เน็ต(WIFI) รับสัญญาณได้ต่ำมาก รบกวนช่วยตรวจสอบระบบให้หน่อยนะครับทั้ง PSRU2, PSRU6 ฯ ใช้ทำงานบริเวณบ้านพักไม่ได้เลยครับผม
สถานที่:
บ้านพัก ส่วนสนามบิน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0891934315
ผู้แจ้ง:
นายลูกขวัญ อินทร์คล้าย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
09/11/2557 10:14:42
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจาก wifi เป็นของโรงเรียนสาธิตเกิดจำรุดขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่มาเปลี่ยน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/12/2557 14:53:09
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th