- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์เสีย
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โปรแกรมสแกนไวรัสหมดอายุ และเปิดไม่ติด 1 เครื่อง
สถานที่:
การศึกษาพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
086-2121290
ผู้แจ้ง:
นางสาววันทนา สวนเศรษฐ์
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
การศึกษาพิเศษ
วันที่:
28/01/2552 10:19:10
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายฐณวัฒน์ กล่ำสกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/02/2552 09:24:56
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th