- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
sever qadata ใช้ไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
sever qadata ใช้ไม่ได้ รบกวนแก้ปัญหาด่วน เนื่องจากกำลังอัฟหลักฐานขึ้นระบบ che qa เพื่อให้กรรมการประเมินเข้ามาตรวจ
สถานที่:
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
085-5353948
ผู้แจ้ง:
นางสาวนิภา ศรีสอาด
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
08/09/2557 13:29:06
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/11/2557 09:22:41
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th