- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เนตไร้สายหอพักทะเลแก้วนิเวศ ชั้น 4
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
สัญญาอินเตอร์เนตไร้สายหอพักทะเลแก้วนิเวศ ชั้น 4 ใช้การไม่ได้ ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงด่วนค่ะ ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์
สถานที่:
หอพักทะเลแก้วนิเวศ ชั้น 4
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0835173210
ผู้แจ้ง:
นางสาวนพรัตน์ วรรณเทศ
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
26/01/2552 13:14:55
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/02/2552 10:15:36
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th