- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรมใหม่มีปัญหา
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ช่วยลงโปรแกรมใหม่อีกครั้ง เป็นโปรแกรมสมบูรณ์แบบ โดยลงแบบ step by step
สถานที่:
กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9618
ผู้แจ้ง:
นางสาวภาวิณี สงวนรัตน์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
10/07/2557 11:14:37
บันทึกการดำเนินการ:
มันเป็นยังไงคับ step by step ตอนนี้ติดงานอยู่นะครับยังไม่สามารถไปทำให้ได้
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/07/2557 14:15:42
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th