- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เข้าอินเตอร์เน็ทไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบ iPassport
รายละเอียด:
เนตเข้าไม่ได้ค่ะ เข้าได้แต่เวปของมหาวิทยาลัย เมื่อวาน 26 มิ.ย.56 มีจนท.มาดูให้แล้วแต่แก้ไม่ได้ บอกว่าจะมีจนท.มาดูให้แต่ก็ไม่มีใครมาค่ะ ต่อมาเนตใช้ได้โดยไม่ต้องลงชื่อผ่าน iPassport วันนี้ 27 มิ.ย.56 ใช้ไม่ได้อีกแล้วค่ะ ปัญหาเหมือนเมื่อวานค่ะ เป็นอยูเครื่องเดียวค่ะ สอบถามแล้วเครื่องอื่นไม่เป็นค่ะ ช่วยดำเนินการด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
สถานที่:
หน้าห้องผอ.กองกลาง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9188
ผู้แจ้ง:
นางสาวสรัญญา บุญจันทร์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักงานอธิการบดี
วันที่:
27/06/2557 08:30:56
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27/06/2557 11:34:08
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th