- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถแชร์เครื่อง Print ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
แชร์เครื่องพริ้นให้สามารถใช้ร่วมกันได้ค่ะ
สถานที่:
กองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9216
ผู้แจ้ง:
นางสาวนิตยา กระเร็น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
23/06/2557 09:05:02
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
Panithan B.
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/06/2557 13:00:50
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th