- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
รบกวนตรวจสอบสัญญาณ wifi
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
รบกวนตรวจสอบสัญญาณ wifi เนื่องจากวันจันทร์ที่ 26 จะมีการประชุมนักศึกษากยศ.เวลา 08.30-16.30 น.ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ จะต้องใช้ internet ค่ะ
สถานที่:
หอประประชุมศรีวชิรโชติ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9602
ผู้แจ้ง:
วันวิสาข์ สรรพรอด
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
24/05/2557 11:56:40
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/05/2557 09:17:52
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th