- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลง window ใหม่ค่ะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ลงวินโดว์ใหม่คร่าา
สถานที่:
งานธุรการและสารบรรณ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9142
ผู้แจ้ง:
นางสาวชุติกาญจน์ ไชยบุตร
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานธุรการและสารบรรณ
วันที่:
18/04/2557 09:27:36
บันทึกการดำเนินการ:
ผู้ใช้ยังทำงานเครื่องได้ปกติ ให้ติดต่อกลับใหม่เพื่อดำเนินการครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/05/2557 08:50:29
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th