- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ใช้เน็ตไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
มีเครื่องหมาย ! (สีเหลือง) ขึ้นที่รูปคอมขวามือข้างล่างจอคอมนะค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นอะไร และใช้เน็ตไม่ได้ค่ะ จำนวน 1 เครื่อง
สถานที่:
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267077, 9810 (ภายใน)
ผู้แจ้ง:
นางสาวเดือนเพ็ญ สนโต
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่:
20/01/2552 15:33:01
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 06/02/2552 10:59:12
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th