- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบอินเตอร์เน็ตที่บ้านพักอาจารย์ใข้ไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เน็ตแถวบ้านพักอาจารย์ (โซนที่หันหน้าบ้านเข้าแปลงมะม่วง) ใช้งานไม่ได้มาเกือบเดือนแล้วค่ะ เคยฝากแจ้งด้วยวาจามาครั้งหนึ่งแล้วค่ะ แต่ตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้ รบกวนทาง IT ช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะคะ (ตอนนี้ต้องเร่งส่งงานค้างมหาวิทยาลัยค่ะ 555)
สถานที่:
บ้านพักอาจารย์ โซนหันหน้าเข้าแปลงมะม่วง บ้านหลังที่ 4 นับจากสนามเทนนิส
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
081-8887178
ผู้แจ้ง:
อาจารย์ขนิษฐา ไชยแก้ว
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
09/01/2557 16:20:59
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/01/2557 09:32:40
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th