- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์เบอร์ภายในไม่มีสัญญาณจ้า
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
สายใน เบอร์ 9115 ไม่มีสัญญาณจ้า
สถานที่:
กองบริการการศึกษา (เครื่องตรงพี่ขวัญ)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9118 หรือ 055-267100
ผู้แจ้ง:
นางสาวเพ็ญพักตร์ ราวิล
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
25/11/2556 11:23:26
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/11/2556 10:55:47
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th