- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอมมีการเตือนเป็นเครื่องหมาย !
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
มีข้อความเตือน ! ตรงแถบเมนูทางด้านขวามือ โดยมีข้อความว่า Windows-Virtual Memory Minimum Too Low ... เป็นการบ่งบอกความหมายว่าเครื่องจะเป็นอะไรหรือป่าวคะ
สถานที่:
งานประชุมและพิธีการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
224
ผู้แจ้ง:
น.ส.วรรณา วันทะชัย
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
19/01/2552 14:16:16
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายฐณวัฒน์ กล่ำสกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/01/2552 16:30:18
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th