- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบเสียง
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เป็นเหมือนเดิมที่เคยมาซ่อม ระบบเสียง error.
สถานที่:
กบค
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267093
ผู้แจ้ง:
นางสาวนาตยา หวาเกตุ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
18/10/2556 10:00:22
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากผู้ใช้ซน คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม Utility มั่วจากอินเทอร์เน็ต จึงทำให้เข้าไปทำให้ไดร์เวอร์เครื่องรวนไปหมด ดำเนินการเอาโปรแกรมดังกล่าวออก และ repair windows ใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/10/2556 11:27:16
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th