- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ภายในและภายนอกไม่มีเสียงเรียกเข้า
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์ เบอร์ 1400 ห้องธุรการโรงเรียนสาธิตฯ ใช้ไม่ได้ ไม่มีเสียงเรียกเข้า และเบอร์ภายนอกด้วย เบอร์ 055-302860 ไม่มีเสียงเรียกเข้าเช่นกัน
สถานที่:
ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
08-9439-5296
ผู้แจ้ง:
นางฉลอม พรมอ่วม
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
โรงเรียนสาธิต
วันที่:
14/10/2556 12:29:08
บันทึกการดำเนินการ:
จะเข้าตรวจเช็คและดำเนินการในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ครับ ได้ดำเนินการเช็คเบื้องต้นโทรเข้ามีสัญญาณ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/11/2556 10:56:11
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th