- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สัญญาณ internet ชอบหลุดเวลาใช้งาน
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ที่แฟลตอาจารย์ (เก่า) ทะเลแก้ว เวลาต่อสายแลนแล้วเน็ตชอบหลุด เกิดอาการคล้ายบางช่วงเน็ตเร็วเป็นปกติ แล้วจะช้าและหน่วงมากสลับกันไป รบกวนตรวจเช็คให้ด้วยค่ะ
สถานที่:
แฟลตอาจารย์ (เก่า) ทะเลแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
081-9510658
ผู้แจ้ง:
นางสาวรำไพ โกฎสืบ
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
13/10/2556 10:28:40
บันทึกการดำเนินการ:
อาการช้าในช่วงกลางวัน เป็นช่วงเวลา ทำการตรวเช็ค
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/10/2556 09:43:35
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th