- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์หอพักที่ 2 สัญญาณไม่ค่อยชัด
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
โทรศัพท์หอพักที่ 2 สัญญาณไม่ค่อยชัด ระหว่างการสนทนา
สถานที่:
หอพักทะเลแก้วนิเวศ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267005
ผู้แจ้ง:
นางสาวภิญญพัชญ์ กล้าการค้า
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
หอพักนักศึกษา
วันที่:
29/08/2556 12:00:20
บันทึกการดำเนินการ:
ตรวจสอบเบื้องต้นสายขาดชำรุดต้องเดินสายใหม่ ผู้ดำเนินการแขนหักจึงไม่สะดวกต้องขออภัยจะดำเนินการได้วันที่ 13 กันยายน วันที่ 17 ได้เข้าตรวจเช็คพบว่าสายชำรุดมากได้แจ้งสำนักงานหอพักให้ดำเนินการเปลี่ยนสายภายในใหม่ รอดำเนินการเชื่อมต่อสัญาณ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/09/2556 13:53:45
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th