- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
การปรับระบบ Live Mail เป็น Office 365
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
Microsoft ปรับระบบ Live Mail เป็น Office 365 ตอนที่ มรพส. ให้ Login ผ่าน login.microsoftonline.com พบปัญหาใช้งานไม่ได้ครับ หน้าจอจะขึ้น "...กำลังติดตั้ง Exchange... การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาสักครู่" แล้วก็นิ่งไปเลย นานมากติดตั้งไม่ได้สักที ตอนนี้ไม่สามารถ login ได้เลย เข้าไปเช็คเมล์ไม่ได้ ไม่ว่าจะหน้า Live Mail เก่า หรือ Office 365 โปรดตรวจสอบและหาวิธีแก้ไขให้ด้วยครับ
สถานที่:
มรพส.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9322
ผู้แจ้ง:
อาจารย์คงศักดิ์ ศรีแก้ว
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
27/08/2556 10:14:35
บันทึกการดำเนินการ:
ปรับเปลื่ยน domaim ใหม่เป็น mail.office365.com แล้วใช้ user และ password เดิม
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว, นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/09/2556 17:13:58
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th