- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ดับทุก5นาที
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เวลาเปิดคอมฯมาไม่มีภาพขึ้นที่น่าจอและดับเองทุกๆ5นาที ทำให้ดิฉันทำงานไม่ได้เลยค่ะ รบกวนช่างมาดูแลให้หน่อยได้ไหมคะ
สถานที่:
สำนักงานหอพักนักศึกษาทะลแก้วนิเวศ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-297005
ผู้แจ้ง:
นางสาวรักษิตา ดีอ่ำ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
หอพักนักศึกษา
วันที่:
12/01/2552 08:48:55
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/01/2552 10:53:22
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th