- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เนตใช้การไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เครื่องคอมพิวเตอร์ของ กองกลาง ที่นำไปลงโปรแกรมให้ใหม่ ใช้งานอินเตอร์เนตไม่ได้ และขอให้ลงไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์ รุ่น HP LaserJet 1300 ให้ด้วยนะค่ะ
สถานที่:
กองกลาง อาคารทีปวิชญ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9181
ผู้แจ้ง:
นางสาวจันทิมา จำปาเป็น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานสวัสดิการ
วันที่:
26/07/2556 13:34:10
บันทึกการดำเนินการ:
เชษฐลักษณ์
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน, นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/09/2556 11:53:25
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th