- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครือค่ายอินเตอร์เนตมีปัญหาใช้งานไม่ได้ขอรับ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เครือค่ายอินเตอร์เนตมีปัญหาใช้งานไม่ได้ขอรับ
สถานที่:
ชั้นสอง อาคารสระว่ายน้ำ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9661-0845069159
ผู้แจ้ง:
นายอนิรุทธ์ ชัยเสวก
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สระว่ายน้ำ
วันที่:
27/06/2556 14:25:04
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตรและนายธนกร เปี่ยมสินธุ์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/07/2556 13:21:55
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th