- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
internet ที่หอพักราชพฤษภ์ ใช้การไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
internet ที่หอพักอาจาย์ ทะแลแก้ว ทางออกประตู 3 ใช้การไม่ได้ รบกวนแก้ไขให้ด้วย (หอพัก ราชพฤษภ์)
สถานที่:
หอพัก ราชพฤษภ์ (แฟลตอาจารย์) ปากทางออกประตู 3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0897044189
ผู้แจ้ง:
อาจารย์รติวัฒน์ ปาริศรี
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
25/06/2556 10:52:22
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว, นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตรและนายธนกร เปี่ยมสินธุ์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/07/2556 11:22:39
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th