- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เข้าเว็บไซต์หน่วยงานไม่ได้
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
รบกวนตรวจสอบเว็บไซต์สำนักมาตรฐานและประกัน กับ เว็บกองแผนให้หน่อยค่ะ ช่วงนี้เข้าไม่ได้เลย กำลังให้ทุกหน่วยงานดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บอยู่ค่ะ
สถานที่:
-
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9044
ผู้แจ้ง:
นางสาวเดือนเพ็ญ สนโต
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่:
13/06/2556 16:18:39
บันทึกการดำเนินการ:
ฐานข้อมูลมีปัญหาข้อมูลไม่สามารถแสดงข้อมูลได้ ปรับปรุงแก้ไข ฐานข้อมูลแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
พิสุทธิ์ ธิแก้ว แก้ไขแล้วให้ใช้งานได้เป็นปกติแล้ว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/07/2556 11:04:26
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th