- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ใช้งานwifi ไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ใช้งาน wifi ไม่ได้ค่ะ ขึ้นเครื่องหมายตกใจ รบกวนแก้ไขให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ แถวๆห้องพัสดุ
สถานที่:
งานพัสดุ ตึกทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9133
ผู้แจ้ง:
นางสาวกฤษณา บุญมัติ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
09/04/2556 11:11:05
บันทึกการดำเนินการ:
up link หลวม ทำการเปลียนสายใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 20/04/2556 10:45:49
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th