- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สัญญาณเบอร์ภายในของสำนักใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เบอร์ 7102 ของสำนักวิทยบริการฯ ใช้งานไม่ได้ เวลากดโทรออกหรือใครติดต่อมา จะมีเสียงดังมาก ซึ่งไม่สามารถได้ยินเสียงปลายสายที่ติดต่อมา
สถานที่:
สำนักวิทยบริการ (ห้องงานธุรการ) อาคาร 2 ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-216386
ผู้แจ้ง:
นางวีระวรรณ วิเศษสุมน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
02/04/2556 15:56:50
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 09/04/2556 09:07:06
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th