- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โน๊ตบุคค้นหาสัญญาณwireless ไม่พบ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
หลังจากลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสแคสเปอสกี้ที่ศูนย์ไอทีแล้วประมาณ 1-2 วัน เครื่องก็เกิดปัญหาคือ ค้นหาสัญญาณwirelessไม่พบคะ่
สถานที่:
ห้อง กอ. 206 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
089-1798691
ผู้แจ้ง:
นางยิ่งลักษณ์ มูลสาร
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
26/03/2556 15:05:13
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27/03/2556 08:40:54
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th