- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เข้าเว็ปบัณฑิตวิทยาลัยไม่ได้
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
ผมไม่ทราบว่าตอนนี้เว็ปบัณฑิตวิทยาลัย เข้าไม่ได้เพราะเป็นที่โฮสหรือเซิฟเวอร์รึปล่าวครับ เพราะผมจะอัพเดทไฟล์แต่ยังเข้าตัว FTP ไม่ได้เลยครับ และมีนักศึกษาโทรมาต้องการดาวน์โหลดเอกสาร แต่เข้าเว็ปไม่ได้เป็นจำนวนมาก รบกวนพี่ๆช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
สถานที่:
สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
083-8981631
ผู้แจ้ง:
นายคัมภีวัฒน์ คำถาเครือ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
วันที่:
15/03/2556 09:18:44
บันทึกการดำเนินการ:
hardisk เสียกำลังกู้ระบบคืน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว, นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตรและนายธนกร เปี่ยมสินธุ์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/03/2556 16:23:40
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th