- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลงวินโดใหม่
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
รบกวนลงโปรแกรมใหม่จำนวน 3 เครื่อง โปรแกรมvistra เพราะตอนนี้ใช้งานไม่ได้และมีไวรัส
สถานที่:
อาคารการศึกษาพิเศษ ชั้น 2 ห้อง Dss
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
086-2121290
ผู้แจ้ง:
นางสาววันทนา สวนเศรษฐ์
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
การศึกษาพิเศษ
วันที่:
16/12/2551 11:00:32
บันทึกการดำเนินการ:
ไม่สามารถลงให้ได้เนื่องจากเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายฐณวัฒน์ กล่ำสกุลและนายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 16/12/2551 12:54:08
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th