- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาหน้าจอรีสตาทเอง
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เครื่องมีปัญหามา 2 เดือนแล้วค่ะ เป็นแบบนี้ไม่หาย.......รบกวนทางไอที มานำเครืื่องไปดูให้หน่อยนะค่ะ.....สักประมาณวันที่ 7 มีนาคม ก็ได้ค่ะ....
สถานที่:
สำนักงานสภาฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9232
ผู้แจ้ง:
นางสาวนุชจรี สีขุ่ย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
28/02/2556 14:32:16
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย โสภณ พินิจกิจเจริญกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 11/03/2556 10:18:32
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th