- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลงวินโดว์ใหม่
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
รบกวนลงโปรแกรมใหม่จำนวน 2 เครื่อง โปรแกรมvistra เพราะตอนนี้ใช้งานไม่ได้และมีไวรัสด้วย
สถานที่:
อาคารการศึกษาพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
251
ผู้แจ้ง:
น.ส.อรรญา บุญเทียน
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
การศึกษาพิเศษ
วันที่:
12/12/2551 09:01:45
บันทึกการดำเนินการ:
ไม่สามารถลงให้ได้เนื่องจากเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายฐณวัฒน์ กล่ำสกุล และ นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/12/2551 09:34:01
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th