- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ท่านคณบดี ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ ต้องการลง windows เครื่ีอง MacBook Air โดยแบ่ง Partition โทร นัดเวลา ก่อนได้หรือเปล่าครับ 08-1971-6554 (หรือ 0896444015 อดิศักดิ์) ขอบคุณมากครับ
สถานที่:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267080
ผู้แจ้ง:
นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
28/01/2556 14:02:21
บันทึกการดำเนินการ:
รอดำเนินการ และขอศึกษาก่อน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/02/2556 11:08:54
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th