- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลงโปรแกรม windows ใหม่
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โปรแกรม windows มีปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนบาร์โค้ดได้
สถานที่:
โครงการให้บริการสระว่ายน้ำ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267000 ต่อ 9661
ผู้แจ้ง:
นางสาวอรุโณทัย กาวน
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่รายวัน
หน่วยงาน:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
17/01/2556 15:31:16
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย ไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/01/2556 16:23:06
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th